Puttgarden <> Rødby (Scandlines)

Sprawdź inne połączenia

Z listy obok wybierz trasę i sprawdź rozkład oraz szczegóły połączeń promowych.

Opis trasy i adresy

Informacje dodatkowe
Prom płynie ok 45 min.
Adres portu - Rodby
Færgestationsvej 5, 4970 Rødby, Denmark.
Adres portu - Puttgarden
Fährhafenstrasse, 23769 Puttgarden, Germany.
다운로드

Rozkład odjeść dostępny jest w formacie pdf pod tym linkiem portraiture.

Rozkład odejść specjalnych dla terminów: 03.09.2022 – 03.10.2022 다운로드.

리포트디자이너뷰어 gta4 확장팩
//]]>